July 10, 2022
Summer of Love

07.10.22


"Summer of Love" 1 John 4:1-6 // 22-7-10

Dr. Roger Patterson

"Summer of Love" 1 John 4:1-6 // 22-7-10

Senior Pastor Dr. Roger Patterson shares with us John's warning to be on the lookout for false teachers.